شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲ | 22 شعبان 1445
یادداشت/محمدهادی جعفرپور_ وکیل دادگستری: اقدامات گشت ارشاد از حرف تا عمل ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت/محمدهادی جعفرپور_ وکیل دادگستری: اقدامات گشت ارشاد از حرف تا عمل

عدلنامه: بنا به اصل برائت که به عنوان پيشرفته‌ترين قاعده حقوق مدرن مورد پذيرش غالب نظام‌هاي حقوقي از جمله نظام حقوقي ايران است، هيچ مرجع و مقام حاکميتي حق ندارد خارج از ضوابط قانوني و تشريفات دادرسي عادلانه آزادي و حقوق شهروندي افراد جامعه را محدود کند لذا توقيف اشخاص يا الزام ايشان به حضور در کلاس‌هاي توجيهي پليس امنيت اخلاقي و... مستلزم حکم قضائي است.