رئیس دیوان عالی کشور: کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد/خداحافظی با وکلای تبصره ماده ۴۸
رئیس دیوان عالی کشور: کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد/خداحافظی با وکلای تبصره ماده ۴۸
عدلنامه: منتظری از تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و اظهار امیدواری نمود با تصویب نهایی آن در مجلس و در نتیجه کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور، افزایش اتقان آرا، کیفیت کار شعب و نظارت مستمر بر عملکرد محاکم به نحو شایسته تری مورد پیگیری قرار گیرد.

به گزارش عدلنامه، منتظری از تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و اظهار امیدواری نمود با تصویب نهایی آن در مجلس و در نتیجه کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور، افزایش اتقان آرا، کیفیت کار شعب و نظارت مستمر بر عملکرد محاکم به نحو شایسته تری مورد پیگیری قرار گیرد.

خداحافظی با وکلای تبصره ماده ۴۸

تبصره ماده ۴۸ بخشی از اصلاحات است، بنابر متن طرح در صورت تصویب آن، همه وکلای دادگستری می‌توانند وکالت پرونده های جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) را در مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده بگیرند و دیگر وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری امتیازی بر دیگر وکلاء در این موضوع چالش برانگیز حقوقی کیفری نخواهند داشت.

متن تبصره ماده ۴۸ بعد از اصلاح به این شرح خواهد بود:

تبصره – در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با میزان مال موضوع جرم ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه قاضی پرونده ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند میتواند حداکثر به مدت بیست روز از شروع تحت نظر متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع نماید. پس از این مدت نیز چنانچه اطلاعات محرمانهای در پرونده وجود داشته باشد ملاقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضائی صورت میگیرد حکم این ماده در رسیدگیهای در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز جاری است./میزان