پس از گذشت دو هفته از سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور؛ کانون وکلای دادگستری مرکز مراسم گرامیداشت آیت‌الله رئیسی را برگزار می‌کند
پس از گذشت دو هفته از سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور؛ کانون وکلای دادگستری مرکز مراسم گرامیداشت آیت‌الله رئیسی را برگزار می‌کند
عدلنامه: پس از گذشته قریب به دو هفته از سانحه دلخراش بالگرد حامل ریاست جمهوری و همراهان، کانون وکلای مرکز مراسم گرامیداشتی برای رئیس جمهور ش‌هید و همراهان ایشان برگزار خواهد کرد.

پس از گذشته قریب به دو هفته از سانحه دلخراش بالگرد حامل ریاست جمهوری و همراهان، کانون وکلای مرکز مراسم گرامیداشتی برای رئیس جمهور ش‌هید و همراهان ایشان برگزار خواهد کرد.

به گزارش عدلنامه، مراسم گرامیداشت رئیس جمهور ‌شه‌ید و همراهان در روز شنبه ۱۲ خرداد ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۰۰ در سالن جلالی نائینی، کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می گردد.

اینکه پس از گذشت ۱۳ روز از آن اتفاق هولناک و رحلت رئیس جمهور و همراهان ایشان، کانون وکلای مرکز به فکر برگزاری مراسم برای ایشان می‌افتد؛ جای سؤالات بسیاری دارد. به نظر می‌رسد مدیران این کانون باید قاطعیت و سرعت‌عمل در تصمیم‌گیری را نصب‌العین امور خود قرار دهند.