وزیر اقتصاد: حذف شرط پایان خدمت برای دریافت مجوز کسب و کار دانشجویان طبق مصوبه جدید دولت
وزیر اقتصاد: حذف شرط پایان خدمت برای دریافت مجوز کسب و کار دانشجویان طبق مصوبه جدید دولت
عدلنامه: وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق مصوبه دولت ۱۵ مورد از شرایطی که در صدور مجوزهای کسب و کار مانع ایجاد کرده بود حذف شد، گفت: شرط پایان خدمت برای دریافت مجوز کسب و کار دانشجویانی که معافیت تحصیلی دارند حذف شد.

سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات امروز هیئت وزیران در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اجرای حکم قانون بهبود محیط کسب و کار که براساس آن دولت مکلف شده بود تا شرایط سخت را از مجوزها حذف کند، در هیئت وزیران کلید خورد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ضمن اینکه برای دانشجویانی که هنوز سربازی نرفتند و معافیت تحصیلی دارند، از این پس می‌توانند همه مجوزهای کسب و کاری که براساس مصوبات دولت‌های گذشته نمی‌توانستند دریافت کنند را دریافت کنند. به این ترتیب شرایط مناسبی برای دانشجویانی که خواهان ورود به بازار کار هستند نیز فراهم شد.

در دو مجموعه دیگر نیز، مصوباتی که سبب ایجاد مانع در دریافت مجوزهای کسب و کار شده‌اند آماده شده که پس از تایید در کمیسیون تخصصی به صحن هیئت وزیران خواهد آمد.

برخی کسب و کارها در کشور وجود داشت که با وجود عدم دریافت مجوز صنفی، به دلیل شروط مورد نیاز دریافت مجوز، از خدمات بانکی استفاده می‌کردند و مالیات خود را نیز به دولت پرداخت می‌کردند.

نکته قابل توجه این بود که با اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و الزام دریافت شناسه یکتا مجوزهای کسب و کار که در مرحله بعد منجر به قطع خدمات بانکی کسب و کارهای می‌شد که مجوز دریافت نکردند، چالش‌های جدی برای اصناف و مشاغل ایجاد می‌کرد.

با تصمیم هیئت وزیران، گام نخست برای رفع این چالش برداشته شده است تا حداقل دانشجویانی که کسب و کاری راه اندازی کرده‌‌اند و مشمول سربازی نشده‌اند، همچنان بتوانند از خدمات بانکی و مالیاتی استفاده کنند./تسنیم