نظر کارگروه تخصصی شعب دیوان عالی کشور در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
نظر کارگروه تخصصی شعب دیوان عالی کشور در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
عدلنامه: با نظر اکثریت مطلق قضات کارگروه تخصصی مواد مخدر شعب دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، مانع از تخفیف مجازات هنگام صدور حکم نیست.

به گزارش عدلنامه، در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، دومین جلسه کارگروه تخصصی مواد مخدر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ با حضور قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر تشکیل شد.

در این جلسه پیرامون تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر بحث و بررسی صورت گرفت و قضات درخصوص اینکه آیا این تبصره مانع از اعمال تخفیف در جرایم دارای مجازات حبس بیش از پنج سال است یا خیر، به تبادل نظر پرداختند.

در نهایت اکثریت مطلق قضات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر را مانع از تخفیف مجازات هنگام صدور حکم ندانستند، نظر اقلیت نیز مبنی بر منع تخفیف مجازات و امکان پیشنهاد تخفیف به کمیسیون عفو و بخشودگی بیان شد./ایلنا