معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران: دادسراهای تخصصی با جرائم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری برخورد می‌کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران: دادسراهای تخصصی با جرائم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری برخورد می‌کنند
عدلنامه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، گفت: دادسراهای تخصصی تهران با همکاری پلیس فتا ضمن رصد فضای مجازی با جرائم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری برخورد می کنند.

به گزارش عدلنامه، ابوالفضل نیکوکار در گفت وگویی، درباره عملکرد ستاد پیشگیری از جرائم انتخابات ریاست جمهوری گفت: به منظور توجیه و ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستادهای انتخاباتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی از پنجم خرداد ماه سال جاری طی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی ریاست جمهوری در شهرستان های استان تهران تشکیل و فعال است.

وی ادامه داد: از جمله وظایف این ستاد پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت های انتخاباتی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد و تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه و تعامل مداوم با هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و ارشاد و راهبری ستادهای شهرستان‌ها است.

این مقام قضائی اظهار کرد: مطابق ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری به کلیه واحدهای قضائی ابلاغ شده است که در هیات‌های اجرایی انتخابات حضور فعال داشته و همچنین به استناد ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری شعب رسیدگی کننده به جرائم انتخاباتی در واحدهای قضائی استان مشخص و آماده رسیدگی می باشند.

نیکوکار در پایان گفت: دادسراهای تخصصی تهران با همکاری پلیس فتا ضمن رصد فضای مجازی با جرائم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری برخورد می کنند./ایسنا