طی بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور؛ ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
طی بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور؛ ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
عدلنامه: سازمان اداری و استخدامی کشور، ۱۵ فروردین‌ماه طی بخشنامه‌ای ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ را برای اعمال در احکام کارگزینی کارمندان به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش عدلنامه، بر اساس بخشنامه شماره ۹۴۸ به تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، برای دومین سال متوالی افزایش حقوق کارکنان دولت از ابتدای فروردین‌ماه در احکام کارگزینی کارکنان دولت اعمال می‌شود. در حالی که پیش از دولت سیزدهم، افزایش حقوق کارکنان دولت با حداقل دو ماه تاخیر و صدور اصلاحیه احکام، اعمال می‌شد.

بنا بر این بخشنامه که به استناد جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و در اجرای تبصره «۲» ذیل بند «۵» تصویبنامه شماره ۳۰۳۴ ت ۶۲۴۶۰ هـ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیئت وزیران صادر و به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، ۶۸ هزار و ۷۶۶ ریال و ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ۴ هزار و ۸۲۹ ریال تعیین شده است.

خلاصه مفاد تصویبنامه شماره /۳۰۳۴ ت ۶۲۴۶۰ هـ مورخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیئت وزیران به شرح جدول زیر، امروز ۱۵ فروردین‌ماه، در این بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد./میزان