رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: جرایم ضابطین دادگستری فاقد کارت در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است
رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: جرایم ضابطین دادگستری فاقد کارت در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است
عدلنامه: هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به جرائم ضابطین فاقد کارت را به دادسرای عمومی و انقلاب داد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به جرائم ضابطین فاقد کارت را به دادسرای عمومی و انقلاب داد.

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

موضوع: حل اختلاف صلاحیت بین دادسرای نظامی و دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص رسیدگی به جرائم ضابطین دادگستری فاقد کارت

شرح:

در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف صلاحیت بین دادسرای نظامی و دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص رسیدگی به جرائم ضابطین دادگستری فاقد کارت بررسی شد. در نهایت، با رای اکثریت ۸۷ نفر از اعضای حاضر، نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب در رسیدگی به این جرایم، تأیید گردید.

استدلال رای:

اصل بر صلاحیت مرجع عام است: در نظام حقوقی ایران، اصل بر صلاحیت مراجع قضایی عمومی مانند دادسرای عمومی و انقلاب است. صلاحیت مراجع اختصاصی مانند دادسرای نظامی نیز باید به صراحت در قانون بیان شده باشد.

تفسیر مضیق صلاحیت دادسرای نظامی: بر اساس ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابط دادگستری کسی است که دوره‌های آموزشی لازم را طی کرده و کارت ویژه ضابطان دادگستری را دریافت کرده باشد. افرادی که این شرایط را نداشته باشند، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.

ممنوعیت اقدامات اشخاص فاقد کارت: در ادامه ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که “تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.” این امر نشان می‌دهد که قانونگذار صراحتاً اقدامات این افراد را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

عدم اطلاق عنوان ضابط به افراد فاقد کارت: در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار به صراحت از عنوان “ضابط” برای افراد فاقد کارت استفاده نکرده و آنها را “اشخاص فاقد این کارت” نامیده است. این تمایز نشان‌دهنده عدم شمول این افراد تحت عنوان ضابط دادگستری است.

آثار رای:

با توجه به رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور، از این پس، رسیدگی به جرائم ضابطین دادگستری فاقد کارت در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود.