رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: از اول تیرماه اسناد مالکیت «الکترونیکی» می‌شوند/ سند «تک برگ» دیگر ارائه نمی‌شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: از اول تیرماه اسناد مالکیت «الکترونیکی» می‌شوند/ سند «تک برگ» دیگر ارائه نمی‌شود
عدلنامه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ابتدای هفته قوه قضاییه (آغاز تیرماه)، کلیه اسناد صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی و دارای کد امنیتی خواهند بود.

حسن بابایی در  جلسه امروز شورای عالی قضایی اظهار کرد: از ابتدای هفته قوه قضاییه (آغاز تیرماه)، کلیه اسناد صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی و دارای کد امنیتی خواهند بود.

وی افزود: بدین معنا که از آن زمان به بعد، دیگر سند تک برگ به متقاضیان ارائه نخواهد شد؛ با این اقدام، عملاً بحث جعل سند نیز منتفی خواهد شد./ایسنا