تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۳ اعلام شد
تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۳ اعلام شد
عدلنامه: طبق اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تعرفه مصوب خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۳ اعلام شد.