بازدید معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه تعدادی از مسئولان قضایی استان از زندان لاهیجان
بازدید معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه تعدادی از مسئولان قضایی استان از زندان لاهیجان
عدلنامه: فریدون حسن پور، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گیلان، به همراه تعدادی از مسئولان قضایی استان، از زندان لاهیجان بازدید کردند.

به گزارش عدلنامه، فریدون حسن پور، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گیلان، به همراه تعدادی از مسئولان قضایی استان، از زندان لاهیجان بازدید کردند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گیلان، با اشاره به سیاست دستگاه قضایی مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها و بر اساس منویات ریاست محترم قوه قضائیه و تاکیدات رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ بازدید های دوره ای مسئولان قضایی استان از زندان ها با هدف رفع مشکلات زندانیان و خانواده های آنان آغاز شده است و به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

وی حضور قضات در زندان و استماع درخواست ها و نیازهای آنان را موجب کاهش آسیب های روانی زندانیان عنوان نمود و تصریح کرد: در دیدارهای نزدیک و چهره به چهره با زندانیان، دستورات قانونی در خصوص آزادی های مشروط، پابند الکترونیکی، عفو و مرخصی صادر می شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان نتایج دیدار از زندان لاهیجان را اعطای مرخصی پایان دوره و آزادی مشروط ۵۰ نفر از محکومان اعلام کرد و افزود: امید است که زندانیان پس از آزادی، مجددا مرتکب جرم نشده و شاهد مراجعه دوباره آنان به زندان نباشیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: امیدواریم در دوره تحول قوه قضائیه آمار زندانیان جرائم کم اهمیت و جرائم مربوط به زنان و نوجوانان کاهش یافته و از ارفاقاتی که در قانون پیش بینی شده است در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها استفاده شود.

حسن پور در پایان با اشاره به استمرار بازدیدهای مسئولان قضایی، از تمامی زندان های استان، دیداری چهره به چهره با زندانیان لاهیجان داشته و پس از شنیدن مشکلات و درخواست های آنان دستورات لازم در جهت رفع آن را صادر نمود. /روابط عمومی دادگستری گیلان

https://dadgostari-gl.eadl.ir/Portals/dadgil.ir/News/images/1400/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1400%20(1).jpg
https://dadgostari-gl.eadl.ir/Portals/dadgil.ir/News/images/1400/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1400%20(4).jpg
https://dadgostari-gl.eadl.ir/Portals/dadgil.ir/News/images/1400/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1400%20(2).jpg