امکان صدور گواهی مالیاتی برخط برای وکلای کانون گلستان
امکان صدور گواهی مالیاتی برخط برای وکلای کانون گلستان
عدلنامه: با پیگیری های بعمل آمده و برگزاری جلسات رئیس و نایب رییس کانون با مدیرکل و معاونین امور مالیاتی استان گلستان، امکان صدور گواهی مالیاتی وکلا (موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم) به صورت برخط فراهم شد.

به گزارش عدلنامه و به نقل از روابط‌عمومی کانون وکلای گلستان، با پیگیری های بعمل آمده و برگزاری جلسات رئیس و نایب رییس کانون با مدیرکل و معاونین امور مالیاتی استان گلستان، امکان صدور گواهی مالیاتی وکلا (موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم) به صورت برخط فراهم شد.بر این اساس، از این پس وکلای گلستانی می توانند با داشتن “کد رهگیری پیش ثبت نام مالیاتی” از سامانه امور مالیاتی، گواهی ماده ۱۸۶ (جهت تمدید پروانه وکالت) را به صورت برخط از کانون دریافت نمایند.