دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ | 16 رجب 1444
آیا جرم رایانه‌ای همان جرم مطبوعاتی است؟ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

آیا جرم رایانه‌ای همان جرم مطبوعاتی است؟

عدلنامه: مشتق و جامد یکی از مباحث مهم در علم اصول است. در این بحث می‌گویند اگر شخصی در گذشته به صفتی متصف بوده و در حال حاضر فاقد آن صفت باشد، آیا به اعتبار اتصاف ماقبل، می‌توان در حال حاضر او را حقیقتا متصف به آن صفت نامید.