یادداشت/محمد جواد عاطفی، قاضی دادگستری لاهیجان:نخبه کشی این روزها در امر وکالت
یادداشت/محمد جواد عاطفی، قاضی دادگستری لاهیجان:نخبه کشی این روزها در امر وکالت
عدلنامه: محمد جواد عاطفی، قاضی دادگستری لاهیجان، در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار انتقاد کرد.

به گزارش عدلنامه، محمد جواد عاطفی، قاضی دادگستری لاهیجان، در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، در انتقاد به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار نوشت:

به عنوان یک قاضی به شدت مخالف هر گونه نخبه کشی در هر زمینه و در این روزها در امر وکالت هستم!

آن روزها که زمامدار مجلس هفده اصل به قانون اساسی این کشور با اشتباه لپی اضافه نمود!

باید خود می خواندیم حدیثی از این مجمل که چه بر سر مرجع یاری تظلم خواهی می آید !

فرشته عدالت با یک بال خسته و بی پر نمی تواند برای ستاندن حق مظلوم پرواز کند!