مدیرکل زندان های استان تهران: چرخه تکرار جرم در بین زنان محدودتر است
مدیرکل زندان های استان تهران: چرخه تکرار جرم در بین زنان محدودتر است
عدلنامه: مدیرکل زندان های استان تهران گفت: زن به عنوان مادر، ستون اصلی خانواده می باشد ولی ممکن است مرتکب جرمی شود که شاکی خصوصی دارد و آزادی وی نیز موجب تضییع حقوق آن شاکی می شود ولی با استفاده از تخفیفات قضایی با قید ضمانت آزاد شده یا مرخصی می روند تا در کنار فرزندانشان باشند و برخی نیز از پابند الکترونیکی استفاده می کنند.

به گزارش عدلنامه، علی رستمی، مدیرکل زندان های استان تهران، طی بازدید از ندامتگاه زنان استان تهران با تأکید بر ضرورت رعایت تمام موازین اسلامی و حقوق شهروندی در تمام زندان ها گفت: حقوق شهروندی در ندامتگاه زنان بیش از مراکز دیگر رعایت می شود، زیرا اعتقاد بر این است قشر زنان، آسیب دیده اجتماعی بوده، اغلب به دلیل ناآگاهی از حقوق و قوانین یا با اجبار اعضای خانواده به خصوص همسر، مرتکب جرم شده اند.

وی افزود: زن به عنوان مادر، ستون اصلی خانواده می باشد ولی ممکن است مرتکب جرمی شود که شاکی خصوصی دارد و آزادی وی نیز موجب تضییع حقوق آن شاکی می شود ولی با استفاده از تخفیفات قضایی با قید ضمانت آزاد شده یا مرخصی می روند تا در کنار فرزندانشان باشند و برخی نیز از پابند الکترونیکی استفاده می کنند.

مقام ارشد زندان های استان تهران ادامه داد: هدف عمده‌ کیفر حبس، اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. تمام برنامه هایی که در زندان ها اجرا می شود، به منظور آموزش های عمومی و بهبود رفتارهای وی جهت بازگشت به زندگی سالم است و خوشبختانه چرخه تکرار جرم در بین زنان محدودتر است و با مساعدت دستگاه قضایی، تعداد افرادی که حکم زندان دریافت می کنند، در مقابل جمعیت کیفری مردان بسیار کمتر هستند.

رستمی ضمن اشاره به تلاش جهادگونه و شبانه روزی کارکنان زندان ها به ویژه اعضای کادر درمان در حفظ سلامتی مددجویان و مقابله با ورود ویروس کرونا تصریح نمود: با هدف ارتقای امر بهداشت و سلامت در زندان ها و محیط فیزیکی سالم، ضمن رعایت اصول و استانداردها و پروتکل های بهداشتی اعلام شده، بازدیدهای مستمر از وضعیت تمام زندان ها و مراکز، به ویژه ندامتگاه زنان انجام می شود.

طی بازدید مدیرکل زندان های استان تهران از ندامتگاه زنان، تمام قسمت های این مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت و برخی از مددجویان از مشکلاتشان که عمدتاً قضایی بود، با وی صحبت کردند. /ایرنا