سید مهدی حجتی، حقوقدان و وکیل دادگستری: تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی می‌تواند در جلوگیری از فساد موثر باشد
سید مهدی حجتی، حقوقدان و وکیل دادگستری: تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی می‌تواند در جلوگیری از فساد موثر باشد
عدلنامه: حجتی با بیان اینکه با بیان اینکه گزارشات و مطالعه وضع موجود حکایت از عدم وجود فساد سیستماتیک در فوتبال ایران دارد، گفت: در شرایط فعلی که فسادهای مالیِ موردی در فوتبال کشور شناسایی و اقدامات قضایی و شبه قضایی لازم در خصوص تعقیب و مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر فساد صورت می گیرد، باید مراقب بود تا این فسادهای موردی به تدریج به فساد سیستماتیک تبدیل نشود.

به گزارش عدلنامه، سیدمهدی حجتی در گفتگویی در رابطه با فساد مالی در فوتبال ایران، گفت: کشور ما در زمینه حقوق ورزش، فاصله زیادی با استانداردهای شناخته شده بین المللی دارد و در این زمینه هم از حیث نظری و مبنایی و هم از جنبه کاربردی، نیاز به مقررات گذاری و ساختار سازی های جدید با انجام آسیب شناسی در این حوزه با حضور افراد مجرب و آگاه و با استفاده از مطالعات تطبیقی برای استفاده از تجربه سایر کشورها هستیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تأسیس و ایجاد تشکیلاتی تخصصی هم سنخ با فدراسیون های ورزشی همچون فدراسیون حقوق ورزشی، می تواند حلقه واسطه یا مفقوده ورزش کشور برای پیشگیری از فساد باشد، گفت: چنین تشکیلاتی از چند جهت می تواند کارآمد و مؤثر باشد و ضمن انجام اقدامات لازم برای مبارزه با فساد در حوزه ورزش،  حمایت قضایی از ورزشکاران و دست اندرکاران این حوزه در مراجع قضایی و شبه قضایی داخلی و بین المللی مانند دادگاه حکمیت ورزش را تقویت کند.

این عضو ادوار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بی تردید در بین رشته‌های ورزشی مختلف، فوتبال تأثیرگذار ترین و پرمخاطب ترین رشته ورزشی در دنیا محسوب می گردد و همین امر باعث تبدیل این ورزش به یک صنعت در جهان شده تا آنجا که قابلیت تاثیرگذاری بر شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی را دارا است و همین امر نیز پای فساد مالی را به این صنعت پرطرفدار باز کرده است.

حجتی ادامه داد: فساد مالی در فوتبال که در دنیای امروز به یک صنعت پول ساز و درآمدزا تبدیل شده و کارکرد ذاتی آن به عنوان یک ورزش برای سلامتی جسم و روان در حاشیه قرار گرفته و مؤلفه های مالی و اقتصادی در آن برجسته شده امری اجتناب ناپذیر است و فوتبال محل مناسبی برای رشد و نمو فساد مالی است که بی تردید باید با تدابیر لازم و مؤلفه های شناخته شده در حوزه پیشگیری از جرم، مانع از توسعه آن شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع که برای مبارزه با فساد در فوتبال علاوه بر پی گیری های قضایی و شبه قضایی توسط مراجع اختصاصی ضروری است آسیب شناسی لازم برای علل بروز فساد در فوتبال کشور صورت گرفته و مجاری آن شناسایی شود، افزود: مادامی که ساختارها و مجاری لازم برای تحقق فساد مالی در فوتبال کشور وجود دارد، مبارزه با فساد در این رشته ورزشی صرفاً مانند یک داروی مسکّن اثری مقطعی و موقتی دارد و به صورت ریشه ای معضل فساد را در فوتبال کشور حل و فصل نخواهد کرد؛ لذا ضروری است ضمن شناسایی مجاری و ساختارهای فساد زا در این رشته ورزشی،  این ساختارها در حوزه فوتبال ایران اصلاح شوند و  به آگاهی های حقوقی جامعه ورزش و اهالی فوتبال در راستای جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات ورزشی، از طریق آموزش های اجباری افزوده شود.

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه گزارشات و مطالعه وضع موجود حکایت از عدم وجود فساد سیستماتیک در فوتبال ایران دارد، گفت: در شرایط فعلی که فسادهای مالیِ موردی در فوتبال کشور شناسایی و اقدامات قضایی و شبه قضایی لازم در خصوص تعقیب و مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر فساد صورت می گیرد، باید مراقب بود تا این فسادهای موردی به تدریج به فساد سیستماتیک تبدیل نشود و یکی از چالش ها در این رابطه، عادی سازی فساد در فوتبال کشور و قیاس آن با سایر فسادها در دیگر حوزه ها و کوچک جلوه دادن آنها در مقایسه با سایر فسادهای مالی کشف شده در کشور است.

حجتی در پایان گفت: معمولاً پیشگیری از فساد نیازمند نظارت‌های سازمانی پیشینی و استفاده از نهادهای کنترلی برای جلوگیری از تحقق فساد بالاخص تحقیق و نظارت در خصوص منشاء پول‌هایی است که به این رشته ورزشی تزریق می‌شود تا از این طریق مانع  از ورود پول‌های کثیف برای پولشویی در عرصه فوتبال کشور شد که بی تردید می تواند فساد را در سطح وسیعی در این رشته ورزشی نهادینه کند./ایسنا