رئیس کانون وکلای دادگستری اردبیل:اگر وکالت کسب و کار تلقی شود، دیگر فعالیت‌های رایگان کانون وکلا انجام نخواهد پذیرفت
رئیس کانون وکلای دادگستری اردبیل:اگر وکالت کسب و کار تلقی شود، دیگر فعالیت‌های رایگان کانون وکلا انجام نخواهد پذیرفت
عدلنامه: رئیس کانون وکلای استان اردبیل ضمن انتقاد از دخالت اقتصاددانان به مسائل حقوقی، گفت: فعالیت کشور باید به گونه‌ای باشد که هر فرد متخصص در حوزه عملکرد و وظایف خود پیگیر مشکلات و نواقص باشد تا امور کشور به درستی انجام شود.

رئیس کانون وکلای استان اردبیل ضمن انتقاد از دخالت اقتصاددانان به مسائل حقوقی، گفت: فعالیت کشور باید به گونه‌ای باشد که هر فرد متخصص در حوزه عملکرد و وظایف خود پیگیر مشکلات و نواقص باشد تا امور کشور به درستی انجام شود.
به گزارش عدلنامه و به نقل از کمیته اطلاع رسانی چهل و چهارمین همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران، رضا زارعی در رابطه با کسب و کار تلقی شدن وکالت، مطرح کرد: اگر وکالت کسب و کار تلقی شود، دیگر فعالیت‌های رایگان کانون وکلا انجام نخواهد پذیرفت.
وی با بیان اینکه اگر وکیلی مرتکب جرمی شود، بر اساس قانون کانون وکلا صلاحیت مجازات فرد خاطی را دارد، اظهار کرد: این بدان دلیل است که کانون همکاران خود را بهتر می‌شناسد و اگر ماده ۲۳ مجازات عمومی در این مورد اجرا شود، عملی خلاف قانون صورت گرفته است؛ چرا که مرجع قضایی تنها محکوم می‌کنند اما کانون وکلا علاوه بر محکومیت، اطلاع رسانی به مردم را نیز در دستور کار خود قرار می‌دهد؛ چرا که اگر وکیلی برخلاف سوگند نامه فعالیتی انجام دهد باید مجازات آن توسط کانون انجام شود.