طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ استراتژی استحاله نهاد وکالت با تاکتیک رفوزه گزینی
طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ استراتژی استحاله نهاد وکالت با تاکتیک رفوزه گزینی
عدلنامه: دکتر علی پزشکی، با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تاکتیکی برای استحاله نهاد وکالت دانست.

به گزارش عدلنامه، دکتر علی پزشکی، نایب رییس اسکودا و رییس اسبق کانون وکلای زنجان، در یادداشتی در واکنش به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ماده ۶ این طرح را  «تاکتیک رفوزه گزینی» برشمرد که برای نابودی و اضمحلال نهاد وکالت مستقل کشور برنامه ریزی شده است.

متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است:

جریانی معاند با هدف نهایی نابودی و اضمحلال نهاد وکالت مستقل، «استراتژی استحاله از درون» را پایه ریزی نموده است.

این جریان به کمک عوامل داخلی در مجلس شورای اسلامی که فاقد سِمت نمایندگی نیز هستند، با نفوذ و مداخله غیر مسئولانه در «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار»، از «تاکتیک رفوزه گزینی» به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی یاد شده، بهره می جوید.

مقصود از این تاکتیک، نابودی شایسته گزینی با اعتبار دادن به مردودین علمی آزمون وکالت و جذب آن ها حتی با میانگین معدل ۶ و در مواردی پائین تر (در خصوص سهمیه ایثارگران) می باشد.

اجرای این تاکتیک ولی با یک مشکل اساسی مواجه است؛ اینکه تصریح به چنین معدل شرم آوری در قانون به عنوان شرط قبولی، قطعاً واکنش منفی افکار عمومی و نیز احتمالاً مخالفت قاطبه نمایندگان مجلس را به همراه خواهد داشت.

حال چاره کار چیست؟ چگونه می‌توان با کمترین هزینه و با مهار حساسیت افکار عمومی، «تاکتیک رفوزه گزینی» را اجرا نمود؟

اینجاست که ترفند جدیدی اندیشیده می‌شود تا بدون تصریح و اشاره به شرط معدل، در عمل داوطلبین رفوزه آزمون وکالت با میانگین معدل ۶ و بعضاً کمتر، قبول شده تلقی شوند.

بدین ترتیب «تاکتیک رفوزه گزینی» با چهره فریبنده «نصاب شناور» یعنی قبولی در صورت کسب هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون طبق ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در واقع قبولی با همان معدل ۶ است، رخ می نمایاند.

بنابراین، هر جا سخن از «نصاب شناور» به کیفیت مقرر در ماده ۶ فعلی طرح مذکور بود، شما آن را «رفوزه گزینی» که در آن معدل ۱۰ به عنوان معیار علمی حداقلی برای قبولی در آزمون ها به هیچ انگاشته شده، ترجمه نمائید.

درک میزان تأثیر گذاری چنین تاکتیکی برای تحقق استراتژی «استحاله از درون» یعنی نخبه کشی و تهی نمودن وکالت دادگستری از محتوا، با هدف نهایی اضمحلال و نابودی نهاد وکالت مستقل، کار چندان دشواری نیست.

باید تا تصویب نهایی این طرح منتظر ماند و دید که موضع نمایندگان مجلس در مواجهه با این رفوزه گزینی چه خواهد بود. /وکلاپرس