جلیل محبی سرپرست معاونت هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی شد
جلیل محبی سرپرست معاونت هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی شد
عدلنامه: محمد دهقان، عضو سابق شورای نگهبان و معاون جدید حقوقی رییس جمهور، در حکمی جلیل محبی را به سمت سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی منصوب کرد.

به گزارش عدلنامه، محمد دهقان، عضو سابق شورای نگهبان و معاون جدید حقوقی رییس جمهور، در حکمی جلیل محبی را به سمت سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی منصوب کرد.

جلیل محبی دارای دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق(ع) است که پیش تر در سمت ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می کرد.