یادداشت/ مژده هادی نژاد، وکیل پایه یک دادگستری؛ گل به خودی! از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ 
یادداشت/ مژده هادی نژاد، وکیل پایه یک دادگستری؛ گل به خودی! از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ 
قطعاً برای آن مدیر محترمی که ظاهراً به عنوان شهروند حقی را مطالبه نمود، پوشیده نبوده است که نهاد موازی با برگزاری دو آزمون در سال از هریک از داوطلبان چه مبالغی اخذ کرده و یا در سایر آزمونهای استخدامی و تحصیلی چه مبالغی دریافت می‌شود.

به گزارش عدلنامه، مژده هادی نژاد، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت:

از دشمنان برند شکایت به دوستان

چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟

از بین اخبار ناگوار اخیر حوزه وکالت، این یکی که این روزها در صدر رسانه‌های حقوقی ست، دردآورتر است. آورده‌اند: 《کانون وکلا به جریمه ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد آن هم با شکایت یک عضو از هیئت مدیره کانون وکلای مرکز!》 با خود کلنجار می‌رفتم که هرچه بنویسم، آن عضو محترم بی‌احترامی تلقی خواهد کرد اما دیگر این روانهای رنجور را یارای صبر و سکوت نیست! از حق نگذریم در جریان اداره امور کانون‌ها و هیئت عمومی اسکودا نقض عهدها و ناکفایتی‌ها کم نبوده اما در اوج بی‌رحمی‌ها و زمانه‌ی بر سیبل قرار گرفتن کانون وکلا که این روزها آماجگاه قوا و نهادهای حاکمیتی ست، این یکی گل به خودی زخم کاری‌ بود!

البته رفتارهای عوام‌گرایانه از سوی اشخاصی که سودای دیده شدن‌ها و کف و سوتها دارند، غیر قابل پیش‌بینی نیست. اما بر مدار عقلانیت است که کسی بن شاخه‌‌ای که خود بر آن سوار است را تیشه بزند؟ قطعاً برای آن مدیر محترمی که ظاهراً به عنوان شهروند حقی را مطالبه نمود، پوشیده نبوده است که نهاد موازی با برگزاری دو آزمون در سال از هریک از داوطلبان چه مبالغی اخذ کرده و یا در سایر آزمونهای استخدامی و تحصیلی چه مبالغی دریافت می‌شود.

حال مشکل کجاست که این شهروند حق شهروندی خود را در تعارض با رابطه نمایندگی‌اش با وکلای دادگستری که باید حافظ منافع آنها باشد، نمی‌بیند؟ مگر نه اینکه رابطه مدیران کانون با اعضای آن رابطه نمایندگی ست و اقتضای وکالت این است که رعایت مصلحت موکلش را بنماید؟ کدام نماینده و وکیل چنین اجحافی در حق موکل خود می‌نماید که حالا از کیسه وکلای عضو و علی‌الخصوص وکلای جوان باید خسارتی به کیسه دولت برود که ریالی پرداختی به این نهاد مستقل مغضوب نداشته است؟ این گل به خودی‌ها سخت دردآور است آقای مدیر! ای کاش خوش‌نامی‌‌تان در میان اهالی کتاب و درس را محفوظ می‌داشتید. بر ماست به هوش باشیم که در طول تاریخ هیچکدام از میزها و صندلی‌ها به سرنشینان خود وفا ننموده‌اند.