وعده مدیر داخلی اسکودا: انتخابات اتحادیه فردا برگزار خواهد شد 
وعده مدیر داخلی اسکودا: انتخابات اتحادیه فردا برگزار خواهد شد 
عدلنامه: نهاد تصمیم‌گیر درخصوص برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات، هیات عمومی است و تصمیم این نهاد، برگزاری انتخابات مذکور خواهد بود. 

علی رغم پیگیری‌های خبرنگاران از مدیران اسکودا، وکیل ابراهیم کیانی (نائب رییس اسکودا) به دلیل حضور در جلسه‌ای گفت امکان پاسخگویی ندارم. با این وجود وکیل امید اسماعیل طهرانی، مدیر داخلی اسکودا، درخصوص تصمیم این نهاد برای برگزاری یا لغو انتخابات گفت:

انتخابات اسکودا برگزار فردا خواهد شد.

نهاد تصمیم‌گیر درخصوص برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات، هیات عمومی است و تصمیم این نهاد، برگزاری انتخابات مذکور خواهد بود.

رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به ما ابلاغ نشده و صرفا در فضای مجازی منتشر شده است. /وکلاپرس