عضو سابق کمیسیون طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز درگذشت
عضو سابق کمیسیون طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز درگذشت
عدلنامه: رضا کریمخانی، عضو سابق کمیسیون طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز دار فانی را وداع گفت.

رضا کریمخانی، عضو سابق کمیسیون طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز دار فانی را وداع گفت.

به گزارش اختصاصی عدلنامه، غلامرضا کریمخانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز درگذشت.

وی سابقاً عضو کمیسیون طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز بود.