شاپور ولیزاده رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان گیلان شد/یک بانو نایب رییس شد
شاپور ولیزاده رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان گیلان شد/یک بانو نایب رییس شد
عدلنامه: روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ انتخابات هیأت رئیسه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان گیلان با حضور سیده طاهره علوی، نماینده دادگستری استان گیلان برگزار شد.

به گزارش عدلنامه، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ انتخابات هیأت رئیسه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان گیلان با حضور سیده طاهره علوی، نماینده دادگستری استان گیلان برگزار و شاپور ولیزاده به عنوان رئیس هیأت مدیره، راشین شفیعی به عنوان نایب رئیس، رضا عاشورزاده به عنوان مدیر مالی و مریم ابراهیمی به عنوان دبیر انتخاب شدند.