رئیس سازمان بازرسی کل کشور: نمایندگان مجلس با تصویب قوانین ریل‌گذاری کشور را انجام می‌دهند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: نمایندگان مجلس با تصویب قوانین ریل‌گذاری کشور را انجام می‌دهند
عدلنامه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که انتخاب و وارد مجلس می‌شود، شخصی است که با تصویب قوانین ریل‌گذاری کشور را انجام می‌دهد و مهم‌ترین اثر را در سرنوشت کشور دارد.

به گزارش عدلنامه، ذبیح‌الله خداییان روز جمعه در حاشیه شرکت در انتخابات در حسینیه ارشاد با بیان اینکه شرکت در انتخابات یک تکلیف است، اظهار داشت: باید افراد اصلح را انتخاب کنیم و نباید اجازه دهیم دیگران برای ما تعیین تکلیف کنند. هرچه میزان مشارکت مردم بیشتر باشد کسانی که با تبلیغات دروغین سعی می‌کنند مردم را فریب دهند یا افراد اصلح انتخاب نشوند، کمتر می‌شود.

وی ادامه داد: در این برهه از زمان که دشمنان نظام بسیج شده‌اند و با امپراتوری رسانه‌ای خود سعی در ناامید کردن مردم و عدم حضور آن‌ها در پای صندوق‌های رأی دارند، نشان می‌دهد که هر رأی ما تیری به سوی دشمنان است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: شرکت در انتخابات یک تکلیف و حق است و هر کدام از ما نباید نسبت به سرنوشتمان بی تفاوت باشیم.

خداییان ادامه داد: قانونی که مجلس تصویب می‌کند برای یک یا دو سال نیست و ده‌ها سال اعتبار دارد و در نتیجه با تصویب یک قانون، سرنوشت ما و حتی سرنوشت آیندگان تحت تاثیر قرار می‌گیرد./ایسنا