چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ | 30 ذو القعدة 1443
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام اِعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک استان ۲۹ دی ۱۴۰۰

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام اِعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک استان

عدلنامه: با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اینکه فرجام‌خواه ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ارائه ننموده است، دادنامه مذکور وفق موازین قانونی صادر شده است علیهذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۱۶۷ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۹ تایید و ابرام می‌گردد