یکشنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۱ | 21 شوال 1443
یادداشت/مجید علیدوست دافساری: خلاء قانونی یا عدم مدیریت صحیح؟ ۱۶ آبان ۱۴۰۰

یادداشت/مجید علیدوست دافساری: خلاء قانونی یا عدم مدیریت صحیح؟

عدلنامه: هرچند سد معبر واژه‌ای آشنا برای تمامی شهروندان به حساب می آید، اما به نظر می رسد اهمیت مقابله با این معضل آنچنان که باید و شاید در بین عموم تبیین نشده است! واضح است که استفاده از معابر، پیاده روها و خیابان ها، حقوق عمومی تمامی شهروندان است و در این زمینه شهرداری به همراه چند ارگان دیگر وظیفه جلوگیری از سد معبر را برعهده دارند.