#یادداشت_اختصاصی/محمد عباسی سخنگوی شورای عالی وکلای قوه قضائیه:آیا مهسا امینی قربانی اراده قانون گریزان شد؟
#یادداشت_اختصاصی/محمد عباسی سخنگوی شورای عالی وکلای قوه قضائیه:آیا مهسا امینی قربانی اراده قانون گریزان شد؟
عدلنامه: مهسا امینی قربانی عدم وجود قانون نشد، قربانی تجاوز از اختیارات توسط مجریان و ضابطین قانون شکن شد و تا زمانی که شاهد این گونه نادیده گرفته شدن قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی و نظم اجتماعی باشیم، اتفاقات این چنینی ادامه دار خواهد بود.

به گزارش عدلنامه، محمد عباسی سخنگوی شورای عالی وکلای قوه قضائیه در یادداشتی نوشت:

در روزهای اخیر شاهد له شدن اراده قانونگذار، توسط افرادی که خود را برتر و بالاتر از قانون میدانند و قانون، مقررات و حقوق شهروندی را به سخره گرفته اند، بودیم.
مهسا امینی قربانی عدم وجود قانون نشد، قربانی تجاوز از اختیارات توسط مجریان و ضابطین قانون شکن شد و تا زمانی که شاهد این گونه نادیده گرفته شدن قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی و نظم اجتماعی باشیم، اتفاقات این چنینی ادامه دار خواهد بود. بی شک، جهت برقراری نظم اجتماعی، رعایت قوانین توسط شهروندان ضروری‌ست، اما دولت و حکمرانان حکومتی نیز وظایف و تکالیفی در قبال شهروندان دارند که بایستی مورد توجه آنان قرار گیرد و رعایت مقررات به صورت یک سویه قابل تصور نیست.
قانون اساسی به عنوان اساسی ترین مرجع و منبع استراتژیک یک حکومت و نظام می باشد، که مهمترین رسالت آن، ایجاد شرایط برای پرورش ارزش های والا و جهان شمول بوده و محتویات این قانون تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری، اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.
حقوق شهروندان در اصول ۳، ۶،٨ و فصل سوم و … قانون اساسی احصا گردیده، آیا این اصول مبتنی بر رعایت حقوق عامه اعمال و اجرا می گردد؟ قطعاً پاسخ منفی و خیر است معتقدم اگر ۵۰ درصد اصول قانون اساسی اجرایی شود هیچ شهروندی گرسنه سر بر بالین نمی گذارد و هیچ بی خانمان در کشور نخواهیم داشت و هیچ کلیه و قرنیه ای به فروش نخواهد رسید. حال که همه این شوربختی‌ها را داریم می توان نتیجه گرفت که اساسنامه ساختاری کشور به درستی اجرا نمی شود و برخی موارد بطور سلیقه ای که متضمن انتفاع شخصی بوده اجرایی می شود. چطور ممکن است در کشور بانوی مسئولی صحبت از فیلترینگ اینترنت و محدود کردن برنامه های موجود در فضای مجازی می کند اما فرزندش از برنامه های فیلتر شکن زراندوزی می نماید؟ آیا این موارد پارادوکس و تناقض در رفتار و اعمال تصمیم‌گیرندگان و قانونگذاران نیست؟
به نظر می‌رسد تا مهسا امینی های دیگر در این دیار به کام مرگ نرفته اند، بوی فساد گسترده در همه زمینه کشور را مسموم نکند، اندیشه و تفکر منطقی و منطبق بر واقعیت‌های حاکم بر کشور گرفت و مردمان ایران زمین را از حداقل‌های یک زندگی ساده و بی آلایش محروم نکرد و قانون فصل الخطاب همه اتفاقات زندگی یک ‌شهروند ایرانی باشد.

من خدا را در قمقمه آب یافته ام
در عطر یک گل
در خلوص برخی کتاب‌ها و حتی نزد بی دینان
اما هیچگاه وی را نزد آنانی که کارشان سخن گفتن از اوست
نیافته ام