یادداشت/دکتر ندا میرفلاح نصیری_ وکیل پایه یک  دادگستری و مدرس دانشگاه: “حضور کمرنگ بانوان وکیل در سمت های مدیریتی نهاد صنفی و لزوم ایجاد بستر و ظرفیتهای برابر”
یادداشت/دکتر ندا میرفلاح نصیری_ وکیل پایه یک  دادگستری و مدرس دانشگاه: “حضور کمرنگ بانوان وکیل در سمت های مدیریتی نهاد صنفی و لزوم ایجاد بستر و ظرفیتهای برابر”
عدلنامه: در مورد بحث پر مناقشه ی "بررسی صلاحیت و توانایی افراد صرف نظر از جنسیت" که خیلی از همکاران خانم یا آقا در هر انتخاباتی بدان استناد میکنند، با احترام به نظرشان، اجازه بدهید در این مورد قانع نشوم!در صورتی شما میتوانید از "صلاحیت ورای جنسیت" صحبت کنید که "موقعیتی برابر با تمام مولفه های برابر" برای هر دو جنس فراهم کرده باشید.

به گزارش عدلنامه، دکتر ندا میرفلاح نصیری، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت:

در مورد بحث پر مناقشه ی “بررسی صلاحیت و توانایی افراد صرف نظر از جنسیت” که خیلی از همکاران خانم یا آقا در هر انتخاباتی بدان استناد میکنند، با احترام به نظرشان، اجازه بدهید در این مورد قانع نشوم!در صورتی شما میتوانید از “صلاحیت ورای جنسیت” صحبت کنید که “موقعیتی برابر با تمام مولفه های برابر” برای هر دو جنس فراهم کرده باشید. بله درست است که اذعان به حمایت از حقوق برابر زنان خود اقرار بر لزوم حمایتی مضاعف است ولی نه اذعان به ضعف این جنسیت، من این را نمیپذیرم! زیرا هرگز موقعیت‌های برابر جهت ظهور و بروز توانایی و صلاحیت زنان ورای جنسیتشان وجود نداشته تا بتوانند در شرایط برابر با مردان خود را محک بزنند!بله من هم با “انتخاب یک وکیل ورای انگ زنانه یا مردانه و بررسی صلاحیت صرف آنها” موافقم ولی این بدین معناست که به عنوان مثال ما هیچ خانم شایسته ای که بتواند در سطوح بالای مدیریتی در اتحادیه و اسکودا به تعداد وکلای فعال از طیف آقایان حضور داشته باشند نداشته ایم؟؟!! یا در تمامی دوره های هیئت مدیره کانون وکلای برخی استانها، هیچ بانوی توانمندی که بتواند در کنار همکاران محترم آقا در سطح مدیریتی فعالیت کند وجود نداشته است؟؟! آیا این خود اذعان به تقویت ضعفی نیست که وجود خارجی ندارد؟!آیا به نظر نمی‌رسد که شعار ” صلاحیت ورای جنسیت” خود معیاری جهت تضعیف زنان با پس زمینه تفکر مردسالاری سنتی در اذهان زنان و مردان این صنف باشد!
به نظر می‌رسد زمانی میتوانید به “عدم استناد به جنسیت” صحبت کنید که در سطوح مدیریتی، تعداد حداقل برابری از هر دو جنس در صنف شما فعال باشند! و آن زمان شما ورای جنسیت فرد به توانایی و شایستگی وی اذعان نمایید. وگرنه پس زدن و به حاشیه راندن زنان با شعار و بیان “وجود صلاحیت ورای جنسیت ” خود یک شعار جنسیت زده ی دیگر جهت عقب‌گرد و عقب‌مانی زنانی‌ست که شرایط و موقعیت برابر با مردان جهت ظهور و بروز توانایی و صلاحیت خود نداشته اند!استناد به عنوان ” بررسی صلاحیت ورای جنسیت” برای جوامع مدرن و توسعه یافته ایست که دوره ی گذار را طی نموده و حال فضا و شرایط برابر جنسیتی را زیرسازی و بنیان گذاری کرده است، در دیوان بین الملل کیفری (ICC) ۵ قاضی از ۶ قاضی جدید انتخابی، خانم هستند و این فضایی ست که به صرف صلاحیت ورای جنسیت “عمل می‌کند” و نه صرف بیان شعار و مانورهای فریبنده!پس اجازه بدهید با شعارهایی با مضمون “بررسی صلاحیت‌های کاندیداها ورای جنسیت ” و ” اذعان به ضعف زنان با مطالبه گری وضعیت و موقعیت برابر” قانع نشوم. اگر در طی تاریخ به اهمیت “لزوم برابرسازی شرایط یکسان برای هر دو جنس” توجه نمیشد، ما همچنان در پی مطالبه و دریافت حقوق ابتدایی زنان برای تحصیل یا اشتغال بودیم! پس این دوره ی گذار نیز، بخشی از روند تاریخیِ رشد و توسعه جامعه مدنی است که به دنبال مطالبه ی فضایی صرفاً برابر برای رشد هر دو طیف زنان و مردان در موقعیت‌هایی برابر است. و بهتر است با شعار “بررسی صلاحیت ورای جنسیت” این امر را تضعیف نکنیم.