کشف و شناسایی شبکه فساد سازمان‌ یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان
کشف و شناسایی شبکه فساد سازمان‌ یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان
عدلنامه : دادستان عمومی و انقلاب استان تهران صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی از کشف و شناسایی یک شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان خبر داد

به گزارش عدلنامه ، علی القاصی مهر ، دادستان عمومی و انقلاب استان تهران ، صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی با ارائه گزارشی در خصوص کشف و شناسایی یک شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان اظهار کرد: افرادی با سوء استفاده از جایگاه قانونی خود در این مجموعه‌ها با صدور مجوز برای ساخت و سازهای مسئله‌دار و نادیده گرفتن تخلفات متعدد ساختمانی ، نقش موثری در تغییر کاربری زمین‌ها و تجاوز به اراضی ملی داشتند.

وی با اشاره به صدور کیفرخواست برای ۵۱ متهم این پرونده به اتهام ارتشاء و وساطت در ارتشاء، پرداخت یا اخذ رشوه و تحصیل مال به نحو نامشروع و پولشویی، از ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری تهران خبر داد و مجموع ارقام مربوط به این پرونده را بیش از ۸۰۰  میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که در پرونده برای برخی پرداخت‌کنندگان رشوه نیز مفتوح به رسیدگی است.