وکیل سید محمود علیزاده طباطبایی:  باید روال و روند قانونگذاری اصلاح شود/ مسئولان چون سلسله مراتبی پیشرفت نکرده اند به وظایف قانونی شان آشنا نیستند
وکیل سید محمود علیزاده طباطبایی:  باید روال و روند قانونگذاری اصلاح شود/ مسئولان چون سلسله مراتبی پیشرفت نکرده اند به وظایف قانونی شان آشنا نیستند
عدلنامه: سخنان رییس قوه قضاییه در رابطه با ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین، نیاز به بازنگری در انتخاب مسوولین و پس از آن آموزش مسئولین دارد.

به گزارش عدلنامه، سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، در رابطه با ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین در کشور گفت: کشور ما قوانین زیادی دارد که متاسفانه اشراف کاملی روی این قوانین وجود ندارد و باید این روال و روند قانونگذاری اصلاح شود و تا این روند اصلاح نشود هیچ کس نمی تواند به قوانین اشراف داشته باشد.

وی با طرح این سوال که چرا مسئولین به وظایف قانونی شان آشنا نیستند؟ گفت: زیرا سلسله مراتبی پیشرفت نکرده اند. متاسفانه نمایندگان هم آموزش ندیده اند. در اولین دوره مجلس در سال ۵۹ برای نمایندگان کلاس‌های درس گذاشته شد  و از حقوقدانان برای آموزش نمایندگان استفاده شد و در مقایسه هم می بینیم که قوانین اولین دوره مجلس از مجلس کنونی بسیار منجسم تر و محکم تر است؛ لذا نیاز است که آموزش های لازم به نمایندگان داده  شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین کاملا درست است و باید مسئولین دوره های آموزشی لازم را بگذرانند. سخنان آقای محسنی اژه ای نیاز به بازنگری در انتخاب مسئولین و پس از آن آموزش مسوولین دارد. متاسفانه از زمان اولین دوره تشکیل دولت تاکنون کمتر حقوقدانی در هیات دولت  بوده و هنوز هم همین طور است و زمانی که حقوقدانان نباشند مسئولین هم به وظایفشان آشنا نیستند.

وی در پایان گفت: دیدگاه هایی که آقای محسنی اژه ای مطرح کرده نشان می دهد که مشاوران خوبی دارد و دیدگاه های پیشرفته ای است ولی زمینه اجرای این دیدگاه ها وجود ندارد. /ایسنا