هرجا احساس شد حقوق عامه دارد تضییع می‌شود وارد میدان بشوید
هرجا احساس شد حقوق عامه دارد تضییع می‌شود وارد میدان بشوید
عدلنامه: رهبر انقلاب فرمودند: در حوزه‌ حقوق عمومی دادستان کل وظائفی دارد، رصد کامل نسبت به حقوق عامه داشته باشند.

به گزارش عدلنامه، رهبر انقلاب فرمودند: در حوزه‌ حقوق عمومی دادستان کل وظائفی دارد، رصد کامل نسبت به حقوق عامه داشته باشند.

هر جا احساس شد حقوق عامه تضییع دارد می‌شود وارد میدان بشوند، وارد میدان بشوند به طور جدی، با استناد به قانون، بنده با اعمال احساسات و شعارگونه وارد شدنِ در این قضایا موافق نیستم اما با استناد به قانون محکم وارد بشوند.

یا مسئله‌ پیشگیری از جرم که یکی از وظائف قوه‌ قضائیه است در قانون اساسی هم آمده، این بایستی جدی گرفته بشود، هیچ اهمالی روا داشته نشود. در مورد این باصطلاح قوانین عادی و معمولی و باصطلاح کارهای متعارف قوه، این قانونی که مربوط به زمین‌ها بود که هر یک متر زمینی را مشخص کنند در شهرها و روستاها که حکمش چیست، مال کیست، این باید به نتیجه برسد.

این باید به نهایت برسد، این باید دنبال بشود، اگر این کار شد، این زمین‌خواری‌ها و این کوه‌خواری‌ها و این ها دیگر از بین خواهد رفت که خود آن زمین‌خواری‌ها هم باز زمینه‌ی مشکلات دیگری است.