نماینده اصفهان: قانون تشکیل مراکز همسریابی را تصویب کردیم چون نیاز مردم است
نماینده اصفهان: قانون تشکیل مراکز همسریابی را تصویب کردیم چون نیاز مردم است
عدلنامه: امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت گفت: در قانون جوانی جمعیت که تصویب شد، اعطای مجوز به مراکز همسریابی در نظر گرفته شده است.

به گزارش عدلنامه، امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت گفت: «در قانون جوانی جمعیت که تصویب شد، اعطای مجوز به مراکز همسریابی در نظر گرفته شده است، زیرا مراکز مجاز همسریابی جزء نیاز مردم است و از این طریق مراکز همسریابی رسمی راه‌اندازی می‌شود که مورد اعتماد مردم باشد.»

وی جزئیات بیشتری درباره این قانون نگفت و نیازمندان همسریابی را در انتظار گذاشت. /رکنا