نجفی درخواست آزادی مشروط و تقاضای مرخصی کرد
نجفی درخواست آزادی مشروط و تقاضای مرخصی کرد
عدلنامه: وکیل شهردار پیشین تهران گفت: در آخرین تماسی که با آقای نجفی داشتم، او دو درخواست آزادی مشروط و تقاضای مرخصی دارد تا بتواند آب‌مروارید چشمانش را عمل کند.

به گزارش عدلنامه، وکیل شهردار پیشین تهران گفت: در آخرین تماسی که با آقای نجفی داشتم، او دو درخواست آزادی مشروط و تقاضای مرخصی دارد تا بتواند آب‌مروارید چشمانش را عمل کند. حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت:‌ همان‌طور که مطلع هستید آقای نجفی به ۵ سال، یعنی ۶۰ماه حبس قطعی محکوم‌شده است. مطابق قانون، کسانی که محکومیتشان زیر ۱۰سال باشد، اگر یک‌سوم محکومیت را سپری کرده باشند و رضایت شاکی را هم گرفته و اخلاق و رفتارشان در زندان مورد تأیید مسئولان زندان باشد و حالات و رفتار محکوم نشان دهد پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود، آنگاه شرایط آزادی مشروط را دارد. آقای نجفی به‌جای آنکه یک‌سوم حبس مندرج در حکم را تحمل کند، باید ۲۰ماه حبس را تحمل کرده و تقاضای آزادی مشروط می‌کرد.

وی افزود:‌ او الان ۳۱ ماه، یعنی بیشتر از نصف محکومیتش را هم گذرانده، رضایت شاکی را همان ابتدا گرفت و مسئولان زندان وضعیت اخلاقی او را عالی توصیف کردند و رفتار مطلوبی دارد و با توجه به آنکه سال‌ها به‌عنوان وزیر، دارای مسئولیت‌های فرهنگی و مدیریتی در سطح کلان کشوری بوده است، شخصیت وی به‌خوبی نشان می‌دهد که دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد، لذا تمام شرایط قانونی برای تخفیف آزادی مشروط را دارد. اما دادستان محترم تهران با آزادی مشروط ایشان مخالفت کرده است. حالا ما می‌توانیم مجدداً قانونا تقاضای آزادی مشروط را تقدیم کنیم تا پرونده مجدداً از طریق دادسرای امور جنایی به دادستانی تهران ارسال شود تا ببینیم چه تصمیمی گرفته خواهد شد. /روزنامه همدلی