موافقت مجلس با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
موافقت مجلس با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
عدلنامه: نمایندگان مجلس با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کردند.

به گزارش عدلنامه، نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در نهایت با ۲۰۲ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ آراء ماخوذه، با کلیات این طرح موافقت کردند.

هم اکنون نمایندگان در حال بررسی جزئیات این طرح هستند. /خبرآنلاین