معاون مرکز وکلای قوه قضائیه منصوب شد/”تعامل و همکاری با کانون وکلا” جزء برنامه های آقای معاون
معاون مرکز وکلای قوه قضائیه منصوب شد/”تعامل و همکاری با کانون وکلا” جزء برنامه های آقای معاون
عدلنامه: جناب آقای عبدلیان پور رئیس مرکز پس از استعفای جناب آقای ادیب زاده از ریاست هیأت مدیره وکلای استان تهران با صدور حُکمی ایشان را به سِمت معاونت وکلای مرکز منصوب کردند.

به گزارش عدلنامه و به نقل از روابط عمومی و ارتباطات مردمی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جناب آقای عبدلیان پور رئیس مرکز پس از استعفای جناب آقای ادیب زاده از ریاست هیأت مدیره وکلای استان تهران با صدور حُکمی ایشان را به سِمت معاونت وکلای مرکز منصوب کردند.

متن حُکم آقای ادیب زاده به این شرح است:

جناب آقای یوسف رضا ادیب زاده
وکیل محترم پایه یک مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
با سلام و احترام؛

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این حکم به عنوان “معاون وکلای مرکز ” منصوب می شوید.
انتظار دارد در ایفای این مسئولیت با برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب نسبت به تحقق اهداف ذیل اهتمام ورزید:
_سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور ارتقا و کارآمدی نظام وکالت
_توسعه مدل های ارائه خدمات حقوقی و وکالت
_تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی و وکالت
_تدوین تنقیح و اصلاح خط مشی ها، برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه وکلا
_نظارت بر عملکرد استانی و ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به وکلا
_آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات مرتبط
_تصمیم سازی و پیشنهاد سیاست های اجرایی در حوزه وکلا
_همکاری با معاونت آموزش در امور کارآموزی و آموزش وکلا
_تعامل و همکاری با کانون های وکلا دادگستری در پیشبرد امور مربوطه
در پایان امید دارد با استعانت از خداوند قادر متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) موفق و موید باشید.