مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان:خروج خودروهای منطقه آزاد از محدوده قانونی حکم قاچاق خواهد داشت
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان:خروج خودروهای منطقه آزاد از محدوده قانونی حکم قاچاق خواهد داشت
عدلنامه: خودروهای با پلاک منطقه آزاد خودروهایی هستند که نمی‌توانند از نقاط تعیین شده خارج شوند و در صورت خروج از محدوده تعیین شده، ضمن تعیین جرائم سنگین، خودروی مربوطه توقیف و طبق قانون قاچاق با آن برخورد می‌شود.

به گزارش عدلنامه، مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، با تکذیب افزایش محدوده تردد خودروها با پلاک منطقه آزاد انزلی و اینکه در این خصوص هیچ قانون جدیدی مصوب نشده است، اظهار کرد: مدتی است خودروهایی با پلاک منطقه آزاد انزلی در شهرهای تالش و آستارا در حال خرید و فروش است و گفته شده که تردد خودروهایی با پلاک منطقه آزاد در این شهرستان‌ها مجاز است.

وی گفت: خودروهای با پلاک منطقه آزاد خودروهایی هستند که نمی‌توانند از نقاط تعیین شده خارج شوند و در صورت خروج از محدوده تعیین شده، ضمن تعیین جرائم سنگین، خودروی مربوطه توقیف و طبق قانون قاچاق با آن برخورد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ضمن رد شایعات، تاکید کرد: اگر خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی را خارج از محدوده تردد، مشاهده کنیم، کالای قاچاق محسوب شده، آن را توقیف می‌کنیم و تحویل منطقه آزاد خواهیم داد و پرونده متخلفان جهت سیر مراحل قضایی خارج از نوبت به تعزیرات حکومتی گیلان ارجاع خواهد شد.

امینی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی طبق مصوبه هیئت وزیران عمل می کند و طبق قوانین موجود محدوده تردد خودروها با پلاک منطقه آزاد انزلی تا شعاع ۵۰ کیلومتر است. /ایسنا