محمدجواد ظریف در کانون وکلا
محمدجواد ظریف در کانون وکلا
عدلنامه: محمدجواد ظریف با حضور در دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز با سرپرست این دانشگاه و رئیس کانون مرکز دیدار و گفت و گو کرد.

محمدجواد ظریف با حضور در دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز با سرپرست این دانشگاه و رئیس کانون مرکز دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش اختصاصی عدلنامه، دکتر محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه کشورمان با حضور در دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز با هوشنگ پوربابایی، سرپرست دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز و جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار و گفت و گو کرد.

بر اساس پست اینستاگرامی که هوشنگ پوربابایی در فضای مجازی بارگذاری کرد، این دیدار جهت تقویت دپارتمان وکالت تخصصی حقوق بین الملل دانشکده کانون وکلا و افزایش همکاری ها و استفاده از ظرفیت ایشان برگزار شد.