طرح شفافیت آرای نمایندگان اصلاح شد
طرح شفافیت آرای نمایندگان اصلاح شد
عدلنامه: «حاجی دلیگانی»، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی قوه مقننه نهایی و به هیئت رئیسه ارائه شده است.

به گزارش عدلنامه، «حاجی دلیگانی»، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی قوه مقننه نهایی و به هیئت رئیسه ارائه شده است.

نمایندگان طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود درباره این طرح را ارائه کنند.

احتمالاً نمایندگان درخواستی را داشته باشند که این طرح خارج از دستور و با اولویت بررسی شود. /جماران