شکایت طلاب از بازیگران زن و سلبریتی‌ها رد شد
شکایت طلاب از بازیگران زن و سلبریتی‌ها رد شد
عدلنامه: در ماه های گذشته گروهی از طلاب قم و برخی گروه های امر به معروف و نهی از منکر علیه تعدادی از بازیگران زن در قم شکایت کرده بودند

به گزارش عدلنامه، در ماه های گذشته گروهی از طلاب قم و برخی گروه های امر به معروف و نهی از منکر علیه تعدادی از بازیگران زن در قم شکایت کرده بودند که این شکایت با قرار عدم صلاحیت به تهران ارجاع شد و از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه رد شد./ قم نیوز