رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی خبر داد: اعطای مجوز مرجعیت استعلام اختراع به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی خبر داد: اعطای مجوز مرجعیت استعلام اختراع به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
عدلنامه: با پیگیری های صورت گرفته و با توجه به افزایش سطح علمی و ارتقای توانمندی های مرکز تحقیقات، مجوز مرجعیت استعلام اختراع از سوی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اعطا شد.

به گزارش عدلنامه، محسن صابری، رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اعلام این خبر افزود: با پیگیری های صورت گرفته، مجوز صلاحیت این مرکز به عنوان “مرجع استعلام اظهارنامه های اختراع” توسط مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد.

وی تصریح کرد: با صدور این مجوز، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی می تواند با برخورداری از هیات علمی متخصص و توانمند خود نسبت به داوری اظهارنامه های اختراع اقدام کند.

صابری با تأکید بر دانش و توانایی اعضای هیات علمی و محققین مرکز تحقیقات اظهار داشت: این مرکز در خصوص ثبت اختراعاتی که به نوعی با موضوع پزشکی قانونی و تجهیزات آن مرتبط است؛ اعلام نظر خواهد کرد.

رییس مرکز تحققات پزشکی قانونی با بیان اینکه امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی امری بدیهی است، تصریح کرد: در ایران مرکز مالکیت معنوی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئولیت این امر خطیر را بر عهده دارد که پس از بررسی اولیه اظهار نامه های واصله، بررسی ماهوی آن ها را به مراجع استعلام سپرده و بر مبنای نظر آن ها اقدام به تایید یا رد موارد مورد ادعا می­کند.

وی در خصوص نحوه ثبت اختراعات نیز گفت: ثبت اختراع در کشور به صورت برخط و از طریق وبگاه مرکز مالکیت معنوی انجام می شود و پس از طی مراحل قانونی شامل ایجاد حساب کاربری و بررسی کارشناسی مستندات، داوری علمی آن به مراجع استعلام واگذار خواهد شد.

گفتنی است لیست مراجع استعلام مورد تایید مرکز مالکیت معنوی در وبگاه این مرکز به آدرس https://ipm.ssaa.ir/ENQ/List قابل دسترسی است./ایسنا