رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان: وکیل کاسب نیست
رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان: وکیل کاسب نیست
عدلنامه: رئیس کانون وکلای استان کردستان با بیان اینکه هدف از کسب و کار تلقی کردن وکالت این است که انحصار آزمون وکالت کامل از بین برود اما این کار کارشناسی شده نیست و به ضرر داوطلبان است، گفت: وکیل کاسب نیست که فعالیتش کسب و کار تلقی شود این واژه از ناآگاهی افرادی است که بدون تخصص درباره امر وکالت نظردهی می کنند.

رئیس کانون وکلای استان کردستان با بیان اینکه هدف از کسب و کار تلقی کردن وکالت این است که انحصار آزمون وکالت کامل از بین برود اما این کار کارشناسی شده نیست و به ضرر داوطلبان است، گفت: وکیل کاسب نیست که فعالیتش کسب و کار تلقی شود این واژه از ناآگاهی افرادی است که بدون تخصص درباره امر وکالت نظردهی می کنند.

به گزارش عدلنامه و به نقل از کمیته اطلاع رسانی چهل و چهارمین همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران، حبیب الله مرادی در رابطه با کسب و کار تلقی شدن وکالت، اظهار داشت: شغل وکالت یک شأن تلقی می شود اما اقداماتی علیه این نهاد قدیمی و مدنی صورت گرفته است که برای نهاد وکالت مشکل ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در مجلس گذشته طرح کسب و کار تلقی شدن نهاد وکالت مطرح شد اما تصویب نشد، افزود: متأسفانه در مجلس فعلی توسط بعضی از افراد که با عدم قبولی در آزمون کینه کهن نسبت به کانون وکلای دادگستری داشتند با ارائه این طرح خواستند در نهاد وکالت نفوذ کنند.