رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان: کسب و کار تلقی شدن وکالت به ضرر سیستم قضائی و حقوق مردم است
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان: کسب و کار تلقی شدن وکالت به ضرر سیستم قضائی و حقوق مردم است
عدلنامه: رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان معتقد است یکی از علل مخالفت با طرح جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر کسب و کار تلقی شدن وکالت این است که وکالت دارای ماهیت خاصی است و به خاطر رسالتی و مسئولیتی که برای وکیل تعریف شده انتطار می رود به این انتطار پاسخ مناسب بدهد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان معتقد است یکی از علل مخالفت با طرح جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر کسب و کار تلقی شدن وکالت این است که وکالت دارای ماهیت خاصی است و به خاطر رسالتی و مسئولیتی که برای وکیل تعریف شده انتطار می رود به این انتطار پاسخ مناسب بدهد.
به گزارش عدلنامه و به نقل از کمیته اطلاع رسانی چهل و چهارمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، لیلا رئیسی با بیان اینکه یکی از مهم ترین تکالیف و و رسالت های محوری وکلا دفاع از حقوق عامه است افزود: برای اینکه وکلا بتوانند به این تکلیف به خوبی عمل کنند پیش نیاز، شاخصه ها و مولفه هایی مورد نیاز است.
وی بیان کرد: تصویب قانون کسب و کار، تبعات منفی در پی دارد که در گام نخست آسیب های جدی به سیستم قضایی کشور و هم به حقوق مردم وارد می کند با این وجود این قانون زیاد دوام نمی آورد.
وی ادامه داد: کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت موجب حاکم شدن قواعد و مقررات اقتصادی و سود محور شدن این حرفه می شود در حالی که رسالت یک وکیل دفاع از حقوق موکل از جان، ناموس و مال آنها است.