رئیس شورای سیاست‌گذاری دوره‌های کیفری دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز منصوب شد
رئیس شورای سیاست‌گذاری دوره‌های کیفری دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز منصوب شد
عدلنامه: طی حکمی از سوی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز، محمدعلی اردبیلی، به سمت ریاست شورای سیاست‌گذاری دعاوی کیفری دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز منصوب شد.

طی حکمی از سوی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز، محمدعلی اردبیلی، به سمت ریاست شورای سیاست‌گذاری دعاوی کیفری دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز منصوب شد.
به گزارش عدلنامه و به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای مرکز، دکتر محمدعلی اردبیلی، استاد سرشناس حقوق کیفری، طی حکمی از سوی دکتر وحید قاسمی‌عهد، سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز به سمت ریاست شورای سیاست‌گذاری دعاوی کیفری این دانشگاه منصوب شد.
در حکم او آمده است: «احتراماً؛ با عنایت به دانش و تجارب ارزنده حضرتعالی، به موجب این حکم شما را به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری دوره‌های کیفری دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز منصوب می‌نمایم.»
وی متولد ۱۳۲۶ در تهران و از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است.