دکتر کارن روحانی خبر داد: تحلیف بیش از ۳۴۰۰ وکیل طی دو سال اخیر
دکتر کارن روحانی خبر داد: تحلیف بیش از ۳۴۰۰ وکیل طی دو سال اخیر
عدلنامه: زمانی که هیات مدیره دوره سی و یکم به روی کار آمد، به واسطه شروع ویروس کرونا حدود یک سالی بود که اساساً هیچ آزمون اختباری انجام نشده بود و تکالیف کارآموزان باقی مانده بود.

به گزارش عدلنامه، دکتر کارن روحانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم تحلیف تعداد ۵٠٠ نفر از کارآموزان وکالت، ضمن تبریک بابت تحلیف بیش از ۳۴۰۰ وکیل طی دو سال گذشته و تبریک بابت فرارسیدن هفته قوه قضائیه مطرح کرد: امروز ۵٠٠ نفر از کارآموزان ردای وکالت خواهند پوشید. زمانی که هیات مدیره دوره سی و یکم به روی کار آمد، به واسطه شروع ویروس کرونا حدود یک سالی بود که اساساً هیچ آزمون اختباری انجام نشده بود و تکالیف کارآموزان باقی مانده بود. هیات مدیره کانون مرکز با درایت و دلگرمی که داشتند باعث شد که اختبار آنلاین ١۴٠٠ کارآموزان را برگزار کردیم. بلافاصله دومین اختبار سال ٩٩ را برگزار کردیم و پنج اختبار در سال ١۴٠٠ و یک اختبار در خرداد ماه ١۴٠١ برگزار شد و یک اختبار هم در تیر ماه سال‌جاری برگزار خواهد شد. زمانی که همه داشتند برای سال نو آماده می شدند ما تا ١١ شب روز ٢٧ اسفند در حال برگزاری آزمون های شفاهی بودیم.

وی افزود: اینکه ما به ٣۴٠٠ کارآموز در زمان یک سال و نیم پروانه داده ایم انحصار نیست. اگر ما در برگزاری آزمون تلاش و دقت می کنیم فقط برای این است که وکیل دادگستری هویتش به کیفیت علمی آن است. ما به خاطر این در بین مردم محبوب هستیم که از دانش برخورداریم همانطور که قضات از این خصیصه برخوردارند. اگر ما در آزمون ها و سخنرانی ها سخت گیری می کردیم به این دلیل بوده که کار وکیل دادگستری با حقوق ملت پیوند خورده است و وکیل در سیستم دادرسی عادلانه نقش بسیار مهمی در هدایت مقام قضایی به دستیابی به عدالت دارد و ما میخواهیم نقشمان را به درستی در جامعه ایفا کنیم. ما اگر نگران این هستیم که نمایندگان حقوقی شرکت های خصوصی یا دانش بنیان به صرف دانش آموختگی حقوق به عنوان وکیل در محکمه حاضر شوند به خاطر خودمان نیست بلکه به این علت است که می دانیم در نظام دادرسی قضاتی نشسته اند که آگاه هستند و ما هم باید وکلایی تربیت کنیم که بتوانند شان دادرسی و عدالت را حفظ کنند.

وی در پایان خطاب به نووکیلان گفت: امروز قرار است سوگند یاد کنید؛ سوگندی که به روی کلمه کلمه آن فکر شده است. این سوگند را چندین بار بخوانید که طی دوران کارآموزی آمادگی جهت تقید به این سوگند است.