دلخوش در تشریح دستور کار کمیسیون قضایی مجلس خبر داد:دو سال محرومیت از دریافت خدمات بانکی مجازات همکاری عالمانه با گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی
دلخوش در تشریح دستور کار کمیسیون قضایی مجلس خبر داد:دو سال محرومیت از دریافت خدمات بانکی مجازات همکاری عالمانه با گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی
عدلنامه: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون اگر فردی با علم و آگاهی حساب و کارت بانکی خود را در اختیار گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی قرار دهد معاونت در جرم محسوب و از دریافت خدمات بانکی و بانکداری الکترونیک به مدت یک تا دو سال محروم می شوند.

به گزارش عدلنامه، سیدکاظم دلخوش اباتری، در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح مواد ( ۷۰۵ ) تا ( ۷۱۱ ) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خبر داد و گفت: این طرح در مورد تشدید مجازات قماربازی و شرط بندی است و شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد که یکی از آنها در مورد تعریف قمار و شرط بندی بود که آن را اصلاح کردیم.

وی ادامه داد: برخی از ایرادات هم مغایرت های شرعی بود که اصلاح شدند و بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون اگر فردی با علم و آگاهی حساب و کارت بانکی خود را در اختیار گردانندگان سایت های شرط بندی قرار دهد، معاونت در جرم محسوب و از دریافت خدمات بانکی و بانکداری الکترونیک به مدت یک تا دو سال محروم می شود. /خانه ملت