دادستان عمومی وانقلاب اهر: اتهام کودک آزاری معلم اهری در شعبه ویژه در حال رسیدگی است
دادستان عمومی وانقلاب اهر: اتهام کودک آزاری معلم اهری در شعبه ویژه در حال رسیدگی است
عدلنامه: دادستان عمومی وانقلاب اهر گفت: اتهام کودک آزاری معلم اهری، در شعبه ویژه در حال رسیدگی است.

به گزارش عدلنامه، رحیم عبدالهی، دادستان عمومی وانقلاب اهر گفت: اتهام کودک آزاری معلم اهری، در شعبه ویژه بازپرسی دادگاه عمومی وانقلاب اهر در حال رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی بوده و این  پرونده در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت دو نفر از والدین دانش آموزان یکی از روستاهای بخش مرکزی اهر علیه معلم روستای مورد نظر مبنی بر آزار جنسی فرزندانشان در سال گذشته، تشکیل و موضوع بلافاصله به صورت ویژه در شعبه بازپرسی دادسرا مطرح و تحت رسیدگی قضایی قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: از اصحاب رسانه انتظار می رود  قبل از انتشار هرگونه اخبار، از صحت و سقم آن مطمئن شده و با رعایت اخلاق حرفه ای، نسبت به انتشار آن اقدام کنند.

وی گفت: افرادی که نسبت به انتشار اخبار کذب اقدام کرده و موجب تشویش اذهان عمومی شده اند، قطعا شناسایی و برخورد قضایی خواهند شد.

عبدالهی به همشهریان اطمینان داد دستگاه قضایی با جدیت و دقت و حفظ استقلال قضایی و بدون توجه به حواشی ایجاد شده، موضوع را در اسرع وقت رسیدگی و مطابق قانون و مقررات قضایی اتخاذ تصمیم لازم خواهد کرد. /ایسنا