توییت صاحب امتیاز عدلنامه در انتقاد از طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار
توییت صاحب امتیاز عدلنامه در انتقاد از طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار
عدلنامه: دکتر محسن خاکزاد، صاحب امتیاز رسانه تخصصی حقوقی و قضایی عدلنامه و وکیل پایه یک دادگستری، در توییتی، از طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار انتقاد کرد.

به گزارش عدلنامه، دکتر محسن خاکزاد، صاحب امتیاز رسانه تخصصی حقوقی و قضایی عدلنامه و وکیل پایه یک دادگستری، در توییتی نوشت:

نمایندگان مجلس می‌خواهند قانونی را تصویب کنند که نتیجه اش این است که اگر شرکت کنندگان در آزمون وکالت، همه پاسخنامه سفید تحویل بدهند، همه وکیل می شوند!
شرکت کنندگان آزمون اگر این کار را هم نکنند، با نمره ۵ قبول می شوند.

#بیچاره مردم

#وکیل بیسواد

#آبروریزی در نحوه قانونگذاری ؟!