با حکم رئیس مجلس: نماینده شهرستان های رشت و خمام به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاه های اجرایی کشور منصوب شد
با حکم رئیس مجلس: نماینده شهرستان های رشت و خمام به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاه های اجرایی کشور منصوب شد
عدلنامه: با حکم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، جبار کوچکی نژاد به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاه های اجرایی کشور منصوب شد.


به گزارش اختصاصی عدلنامه، با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی، جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف دردستگاه های اجرایی کشور شد.
متن حکم به شرح زیر است:
جناب آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورخه ۱۹/ه/ ۱۴۰۰ و تصمیم در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، جنابعالی به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاه های اجرایی منصوب می گردید.
بدیهی است دستگاه‌های ذیربط بر اساس مفاد ماده( ۲۱۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، همکاری لازم را به عمل آورده و امکانات و تسهیلات و همچنین مدارک و مستندات و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار خواهند داد.
محمد باقر قالیباف