بازداشت شهردار و عضو شورای یکی از شهرهای شهرستان رشت
بازداشت شهردار و عضو شورای یکی از شهرهای شهرستان رشت
عدلنامه: شنیده‌ها حاکی از آن است که شهردار و عضو شورای یکی از شهرهای شهرستان رشت, عصر روز گذشته به اتهام مسائل مالی، تشکیل شبکه گستره فساد، رشوه و… بازداشت شدند.

به گزارش عدلنامه، شنیده‌ها حاکی از آن است که شهردار و عضو شورای یکی از شهرهای شهرستان رشت, عصر روز گذشته به اتهام مسائل مالی، تشکیل شبکه گستره فساد، رشوه و… بازداشت شدند.

گفتنی است عضو شورای شهر مذکور پیش از انتخابات رد صلاحیت شده بود که با ورود برخی افراد و جریانات خاص توانست در روزهای آخر انتخابات صلاحیت خود را اخذ نماید.