افتتاح استودیو وکیل در کانون وکلای مرکز
افتتاح استودیو وکیل در کانون وکلای مرکز
عدلنامه: استودیویی با نام استودیو وکیل در محل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح شد.

به گزارش عدلنامه، استودیویی با نام استودیو وکیل در محل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح شد.

دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز، درباره علت و ضرورت ایجاد این استودیو گفت: « یکی از ضرورت های عصر جدید ورود به عرصه خبر رسانی نوین و استفاده از بسترهای مرتبط با آن است . یکی از این بسترها که از الزامات شناساندن چهره اجتماعی و حرفه ای نهاد وکالت به جامعه است، استفاده از استودیو مجهز و و بستر دیگر، روابط عمومی قوی متناسب با نیاز های روز عرصه خبر و خبر رسانی است که مورد اول، امروز با افتتاح استودیو وکیل محقق شد.»

جزییات بیشتری راجع به برنامه های مربوط به این استودیو منتشر نشده است. /وکلاپرس